Föreningen SKLLs målsättning är att driva frågor om klimatanpassning i Sverige.

Vill du vara med på vår resa?

Under åren 2021 och 2022 arrangerade Landsbygdsnätverket ett antal arbetsgrupper med syfte att lyfta problematiken kring klimatförändringar. Under hösten 2022 arrangerades ett par webbinarier med temat Klimatförändringar. Drivande i dessa webbinarier var Mimi Dekker (då Ekomatcentrum, nu Sprout Dynamics), Bodil Ståhl (SMHI) samt Alexander Zuniga (Hela Sverige ska Leva). Deltagarna i webbinarierna efterlyste mer konkreta tips och praktisk, lättillgänglig information om hur klimatanpassningsåtgärder. Ur detta föddes idén till den ideella föreningen SKLL.

VISION

SKLL ska vara en del av klimatanpassningen i Sverige och aktivt driva utvecklingen av klimatanpassningen, framförallt på landsbygden.

SYFTE

Föreningen syftar till att stärka landsbygdens motståndskraft och anpassningsförmåga för att hantera förändringar och kriser på ett hållbart sätt genom systematisk kunskapsutveckling, flernivåsamverkan och främjande av datadrivna innovationer för klimatanpassning.

Engagera dig

Vill du vara med och verka för ett mer klimatanpassat Sverige? Bli medlem och engagera dig gärna i SKLL.