SKLL – Systematisk klimatanpassning för livskraftiga landsbygder.

Föreningen syftar till att stärka landsbygdens motståndskraft och anpassningsförmåga för att hantera förändringar och kriser på ett hållbart sätt genom systematisk kunskapsutveckling, flernivåsamverkan och främjande av datadrivna innovationer för klimatanpassning.

Vad får jag som medlem?

Genom att bli medlem i SKLL, systematisk klimatanpassning för livskraftiga landsbygder, bidrar du till en del av lösningen att skapa en bättre och tryggare framtid för kommande generationer. Din insats spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar klimatanpassning och resilient värld.

Varför systematisk klimatanpassning?

Systematisk kunskapsutveckling krävs för att stärka landsbygdens motståndskraft och anpassningsförmåga för att hantera förändringar och kriser på ett hållbart sätt.

Kommande projekt – Farbara vägar

Projektet syftar till praktisk klimatanpassning av enskilda vägar på landsbygden för att minska negativa effekter av klimatförändringar på transportinfrastrukturen. 

Vattendrabbade kommuner dåligt förberedda

Flera av de kommuner som drabbats av översvämningar i år finns bland de kommuner i Sverige som är sämst förberedda och anpassade för klimatförändringarna.

SKR: Kommunerna behöver hjälp att förebygga översvämningar

Sveriges kommuner behöver hjälp att förebygga översvämningar genom att kartlägga riskområden vid mindre vattendrag, det anser SKR som nu efterlyser statliga medel.

Stormdrabbade kommunerna saknar systematiskt klimatanpassning

Stormen Hans slog hårt mot stora delar av Sverige förra veckan. Nu visar Aktuell Hållbarhets kartläggning att flera av de drabbade kommunerna saknar ett systematiskt arbete med klimatanpassning.

Mer om klimatanpassning

Webbportalen Klimatanpassning.se som syftar till att stödja olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning. Bakom webbplatsen står Myndighetsnätverket för klimatanpassning och den drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Läs mer om MSB:s arbete vid översvämningar samt ras och skred Stormen Hans har fört med sig stora regnmängder på flera platser i landet. Här finns länkar om MSB beredskap för naturolyckor samt vilket ge stöd vi kan ge myndigheter.

Livskraftiga landsbygder

Engagera dig för livskraftiga landsbygder

Ett medlemskap i SKLL är ett stöd för en systematisk klimatanpassning för livskraftiga landsbygder!